Hakkımızda / About Us

İzmir Ekonomi Üniversitesi, kuruluşundan beri üç tane Stratejik Plan hazırlamıştır. İlk plan 2006-2009 yıllarını, ikinci plan 2010-2013 yıllarını, son plan ise 2013-2023 yıllarını kapsamaktadır. Her plan o dönemde stratejik planın hazırlanması için oluşturulan  Stratejik Planlama Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.  Planların izlenmesi Stratejik Plan İzleme Komisyonları tarafından sürdürülmüştür. Son Stratejik Plan İzleme Komisyonu Ocak 2017’de kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır.

 

Izmir University of Economics has prepared three Strategic Plans since its establishment. The first plan includes the period of 2006-2009, second plan 2010-2013, and the last one includes the period of 2013-2023. Each plan has been prepared by the Strategic Planning Committee established specifically for that period. Monitoring of the plans are carried out by Strategic Plan Monitoring Committee. The latest Strategic Plan Monitoring Committee has been constituted in January 2017 and has been working since then.